Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno

Hitanao eto ireo hira hisafidianan'ny AMF hira 8, handrafetana ny tapany voalohany amin'ny ChoeurUni 2018 - Toulouse. Mipaingotra etsy ambany ny toromarika mikasika izao fifidianana izao, voaray avy any amin'ny vaomiera misahana ny hira eto amin'ny AMF Nasiônaly.


SÔLFA

FEON-KIRA

Aminao no iposahan'i Jehovah
(+) Avia ry ondriko
Celebrate Jesus, Jesus is alive
(+) Derao Andriamanitra
Ekeko ny herin'ny Teny
(+) Fa tsara Ianao
Feo fideràna
(+) Hiaraka Aminy
(+) In Your Arms
(+) Injao manako any ho any
Inona no havaliko an'i Jehovah
Inty aho ry Tompo Mpamonjy
(+) Jesus Christ est Seigneur
Mifalia mandrakariva
Miregna anare
Natolotrao ho avotray
Ny hira velona ato am-poko
Ô ingao ny hiram-pifaliana masina -
Raiso Jesosy
Saingy tsy foinao
Tokim-panompoana
(+) Vavaka ho an'i Gasikara
Voavela heloka
Wonderful, Merciful Savior

 

(+) Ireo hira voafidy fa hatao amin'ny CU 2018