Miharaba antsika mpianakavin'ny finoana,

Toy izao ny hetsika atao mba hiomanantsika amin'ny fandehanana any amin'ny Zaikabe SVKI- SLKI  . Izay atao amin'ny Asabotsy 28 Jolay. Manentana antsika ho tonga maro ary hitaona ny tapaka sy namana ny adidy ho vita ary ny fahafinaretana ho azo. Hitantsika eo amin'ny flyer ny mikasika io hetsika io.

Dia samy ho tahian'ny Tompo,

SVK SLK

 

 

Tafatsangana soa amantsara ny sampana lehilahy kristianina eto amin’ny tafo FPMA Melun.

Nanatontosa ny fifidianana ny birao hitantana ry zareo tamin’ny alahady 01 volana oktobra ka lany hitondra azy Andriamatoa Rabe Edson,ary ny filoha lefitra kosa dia Andriamatoa Ramananjo Serge 

Philippiens 4-8

4Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 5Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

Namaly ny fanasan'ny SLK Fihobiana ny SLK Melun ary nanotrona ny fotoam-pivavahana sy nanatanteraka anjara hira iray.

Ny hira "Sambatra ny fo" no natolotra ho fandraisana anjara ...miaraka amin'ny satroka vaovao fanomezana avy SVK Melun tamin'ny fetin'ny ray.

 

Raha sendra misy olona na mpikambana, na tsy ka tsy mankasitra ny hivoahan'ny sariny na ny hanononana ny anarany eto amin'ny pejin'ny SLK dia miangavy azy tompoko hampilaza ny birao mpandrindra ny SLK.   

Birao mpandrindra ny SLK Fpma Melun 2016-2018

(Assemblée Générale 6 décembre 2015)

 

Président(Filoha)                       : Hubert Randrianajaina

Secrétaire(mpitan-tsoratra)       : Andriamaminoro Rasolomandimby

Mpitantam-bola (Gestionnaire)  : Camille Radavidason

Mpitam-bola (Trésorier)             :    Rojo Rakotondrianasolo  

Miarahaba antsika rahalahy mpiara dia amin'ny Tompo

Mamerina ny fisaorana antsika nahafoy andro nanotrona ny fivoriantsika.

Faly miarahaba antsika rahalahy mpiara dia amin ny Tompo eto amin ny tafo,

Vita soamantsara noho ny fitahian Andriamanitra ny fivoriana dinidinika sy fifankalalana nentintsika lehilahy eto amin ny tafo Melun namaritra ny soridalana n ireo hetsika kasaina ho volavolaina ary indrindra ho tanterahana amin ity taona 2012 ity

Ny sampana SLK naka sary tao aorianan'ny fanompoam-pivavahana, ary avy nandray fanomezana avy amin'ny Sampana Sekoly Alahady sy ny Sampana Vehivavy Kristiana eto amin'ny tafo, noho ny fetin'ny Ray.

 

Dia mbola faly miarahaba antsika rahalahy mpiara dia amin ny Tompo eto aminy FPMA Melun

Eto amboalohany aloha dia miara misaotra an Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ny maro amin ireo hetsika izay nokasaintsika.

Nandray anjara mavitrika tamin’izany ny sampana lehilahy kristianina teto amin’ny tafo FPMA Melun