Sekoly Alahady

Nampiana farany : 1er février.

Lahatsoratra mikasika ny Sekoly Alahady

Lahatsoratra farany

THE CONCERT

Dimanche 1er février 2015, mpanoratra : Administrateur // Sekoly Alahady

Thé concert ny sampana sekoly alahady tafo FPMA Melun Fifaliana ho an’ny sampana sekoly alahady eto amin’ny tafo FPMA Melun no manasa anao hanatrika ny Thé concert izay karakaraina ny asabotsy 28 febroary 2015 manombola amin ny 3 ora tolak’andro . Hankafy ny talentan’ireto ankizy ianareo no hahazo fahafinaretana miaraka amin’i Jesosy . Ny toerana dia ao amin’ny "salle compexe sportif Jacques Marinelli , 77000 Melun" Ny fidirana dia 10€ Aza misalasala mitondra sy mampita izao hetsika izao (...) Lire la suite »

Tanteraka soa amantsara ny Noely 2014

Lundi 15 décembre 2014, mpanoratra : Administrateur // Sekoly Alahady

Misy inona ao amin’ny FPMA Melun fa somebiseby ny iray fiangonana ary ny mahagaga dia zaza no betsaka. Tsy mahatalanjona izany hoy ireto mpianatra sekoly alahady fa androany 14 desambra 2014 no ankalazainay ny fahaterahan’Imanoela ary efa vonona tanteraka izahay hampiseho izay hetsika rehetra nianaranay nandritra ny herinandro maromaro. Vita soa aman-tsara ny fankalazan’ny sampana sekoly alahady ny "Noely 2014". Nahafinaritra sy nahatalanjona tokoa ny nijery ireto menaky ny aina nihira, (...) Lire la suite »

Noely 2014

Samedi 13 décembre 2014, mpanoratra : Administrateur // Sekoly Alahady

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny lahatsoratra efa nalefa teto amin’ny tranonkala dia indro zaraina antsika rehetra ho fanamafisana ny fanasan’izy ireo hanatrika ny "Noely 2014" hafakely. Misaotra ny Tompo amin’ny fahasoavana rehetra arotsany. La section Sekoly Alahady vous invite à assister à l’événement "Noel 2014". La section et la FPMA Melun vous remercie de votre présence. A Dieu seul la Gloire (...) Lire la suite »

Noely 2014

Samedi 6 décembre 2014, mpanoratra : Administrateur // Sekoly Alahady

Efa nanomboka ny fanomanana ny fankalazana ny nahaterahan’ilay Mesia ny sampana sekoly alahady . Ao anatin’izany fanomanana izany ny fianarana ireo tsianjery maro, ireo hira isan-karazany ary ireo hetsika an-tsehatra izay hatolotry ny ankizy Hafa kely tokoa izany fankalazana izany amin’ity taona 2014 ity satria dia hiakatra andapihazo malalaka izy ireo ary trano voatokana ho amin’ny fety no hanantanterahana izany hetsika izany. Tsara marihina fa izay vao hisy toy izao hatramin’ny nisian’ny (...) Lire la suite »

Arahaba tratry ny taona 2011

Samedi 8 janvier 2011, mpanoratra : Sekoly_Alahady // Sekoly Alahady

" Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo ; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo." Jaona 14.27 "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne ". Jean 14.27 Am-pifaliana no hiarahabana antsika ray aman-dreny rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo noho izao taom-baovao izao. Izany Tenin’i Jesosy izany ry havan-tiana rehetra no atolotry ny sampana Sekoly Alahady ny tokantrano sy ny fianakaviana tsirairay amin’izao (...) Lire la suite »

Fifidianana Filohan’ny Sampana SA

Jeudi 27 mai 2010, mpanoratra : Mpitantsoratra1 // Sekoly Alahady

Nohon’ny tsy fananan’ny sampana Filoha dia handroso amin’ny fifidianana izay olona hafaka handray izany andraikitra izany ireo mpampianatra Sekoly Alahady ny : Alahady 13 Juin 2010 ao amin’ny ERF, 8 av Thiers 77000 Melun amin’ny 3 ora. Lire la suite »

Fianarana ny hira Krismasy 2006

Dimanche 8 octobre 2006, mpanoratra : Sekoly_Alahady // Sekoly Alahady

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Amin’izao fanomanana ny fahatsiarovana ny famangian’ny Tompo Jesoa antsika izao dia indro ireo daty Asabotsy hanaovan’ny Sampana Srekoly Alahady fianarana ireo hira sy tsianjery ho amin’ny Krismasy. Asabotsy 21Oktobra 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun, Asabotsy 28 Oktobra 2006 de 15h à 17h ao@ ERF melun, Asabotsy 18 Novambra 2006 de 15h à 17 h ao@ ERF Melun, Asabotsy 9 Décembre 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun, Asabotsy 16 Désembre 2006 (...) Lire la suite »

Noely 2003 - Fizaràna faharoa

Dimanche 28 décembre 2003, mpanoratra : Sekoly_Alahady // Sekoly Alahady

Ary toy izao kosa ny fandehan ?ny lalao an-tsehatra nasehon ? ireo ankizy tamin ?izany : NY FAHATONGAVAN ? ILAY MPAMONJY (2003) Hira Fidirana : Ny lakolosin ?ny Noely 1er enfant entre en scène avec les bras chargés de cadeaux 1er Enfant :ça recommence encore ! On se bouscule dans les magasins, on fonce dans les foules, on s ?endette, et pourquoi ? Pour quelques minutes le matin du 25 décembre (laisse tomber ses colis par terre) ? Je me demande ?il doit bien y avoir plus que cela. Noël ?mais (...) Lire la suite »

Noely 2003 - Fizaràna voalohany

Dimanche 28 décembre 2003, mpanoratra : Sekoly_Alahady // Sekoly Alahady

Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tananan ?I Davida dia Kristy Tompo Lioka 2 11 Andro malaza sady soa tokoa ny andro izay nahatongavan ?ilay Mesia. Somebiseby toy izany ery ireo ankizy ao amin ?ny Sampana Sekoly Alahady tamin ?ny andro nankalazana ny fahatsiarovana ny nahaterahan ?ilay Mesia. Nahatratra dimapolo ireo ankizy nandray anjara nanatanteraka izany fety masina izany. Nandritra ny fankalazana dia tamin ?ny alalan ?ny tsianjery sy hira ary kilalao an-tsehatra no (...) Lire la suite »