Mpitandrina :

RAKOTOARIMANGA Marc

Ny Birao

Filoha :

RAZAFIMANDIMBY Lalao

Filoha Mpanampy :

RABE Edson

Mpitantsoratra :

RAKOTONJANAHARY Rondro

RABE Hanta

 

Mpitambola :

RAKOTOBE LANTO

Mpitantambola:

RAKOTOVAO Voahirana