Fisaorana tamin’ny fikarakanana ny fanokanana Diakona sy mpiandraikitra ary ny fanompom-pivavahana fankalazana ny faha 20 taona ny tafo

  • Post author:

Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, Misaotra ny Tompo lehibe isika fa vita soamantsara ny fanompam-pivavahana fiderana an'Andriamanitra, natao hanokanana ireo Diakona, hametrahana ireo birao ny Sampana fito, ary natao hanokafana ny faha roa-polo Taona ny Tafo. Koa, Dera, Laza, no Atolotra Azy voalohany indrindra. Misaotra antsika rehetra ihany…

Continuer la lectureFisaorana tamin’ny fikarakanana ny fanokanana Diakona sy mpiandraikitra ary ny fanompom-pivavahana fankalazana ny faha 20 taona ny tafo

Fanompom-pivavahana 03/10/2021

  • Post author:

FANASANA AVY AMIN'NY TAFO FPMA MELUN FAHA ROAPOLO TAONA SY FANOKANANA DIAKONA.Ho an’ny Filohan’ny FPMA, Rev Dr Seth RASOLONDRAIBE, Mpitandrina Synodaly.Ho an’ny Biarao Foibe FPMA, Ho an’ny Mpitandrina rehetra eto amin’ny FPMA,Ho an’ny Faritany FPMA enina, Ho an’ny Tafo FPMA sivy amby telopolo, Ho an’ny Fiaraha-Mivavaka FPMA, Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra…

Continuer la lectureFanompom-pivavahana 03/10/2021