Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

Ireo tompon’andraikitra eto ami'ny sampana mandritry ny fe-potoana 2016 - 2018


- Mpandrindra : Hajatiana RAMBELOSON
- Mpitan-tsoratra : Tatamo RAMBELOSON
- Mpitam-bola : Jean Bruno RAZAFIMANDIMBY
- Mpitantam-bola : Bodo ANDRIAMAHATANA

Ireo mpampianatra hira
- Hajatiana RAMBELOSON
- Hoby RANDRIANARIVONY

Ireo mpikambana

Miisa 27 ny mpikambana eto amin’ny Antoko Mpihira Ny Antso, ary mitsinjara toy izao  : Feo voalohany 13, Feo faharoa 4, Feo fahatelo 7, Beso 3


Fandraisana anjara amin’ny hira :
- isaky ny fanompoam-pivavahana ny alahady.

Fotoana hafa handraisana anjara :
- manatanteraka toriteny an-kira isaky ny Noely sy Paska.

Raha tsapanao fa nomen'Anddriamanitra ny fahasoavana hianao amin'ny fanànana feo, ka mazoto ny hamonjy famerenan-kira isaky ny sabotsy hariva, dia aza misalasala miditra ho mpikambana, hanatevin-daharana, hitory sy hampiely ny Teny. Mifandraisa amin’ireo tompon’andraikitra, voasoratra etsy ambony ny anarany.