Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

Mamiko Loatra

Fa mamiko loatra ny akaikinao,
Ka satriko foana ho anilanao;
Ry Tompo Jehovah, Fitiavana soa;
Nampihavana anay ho tena iray.
Fa sambatra loatra ny natsanganao,
Ho zanaka mendrika ny Anaranao;
Tsy misy ahiahy, ny manana Anao;
Taranaka mino sy olom-baovao.

Finoana iray, Fiangonan’iray,
Firaisana mamy no indro iainanay,
Ny andro Jobily, Ilay Andronao
Isaorana Tompo, Isaorana Ianao.
Ny fiangonanao, hiantàna Aminao,
Ho eo an-tànanao, Ianao ho Mpiahy;
Ny fiainanay mino, ho tantananao,
Ny firaisanay  mpino, ho tsinjovinao.
 
Isan'andininy

Ka faly aho raha hoy izy ireo tamiko
Handeha isika ho any an-tranon'i Jehovah
Hifaly tokoa, hidera ao am-po
Isaorana Tompo, Isaorana Hianao


Hira faneva faha 15 taonan'ny fiangonana FPMA Melun
Tonony sy feony : Rija RAMANANTOANINA