Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

Ny foko trotraka noho ny adiko
Mitady anao Jesoa, ampaherezonao fa mila ho kivy 'zany fo
Ampaharezonao ! ny foko e, tohano re Jesoa !

 

Isan'andininy
Na mafy aza ny ady ety !
Ampaherezonao ny foko mba ho mpandresy !
Ampaherezonao ny foko mba ho mpandresy tahaka Anao !

 

Ny foko valaka mitady tanjona
Eo aminao Jesoa ! ampaherezonao sao tsy mba ho tody ao
Ampitsaharanao Jesoa ! ny foko e, tohano re Jesoa !

 

 

 

Attachments:
File
Download this file (Ampaherezo_ny_foko.pdf)Ampaherezo_ny_foko.pdf