Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

Anao avokoa ry Ray izao rehetra izao
Indraim-bava no teny namoronanao.
Anao avokoa ry Ray ny olona rehetra
Samy efa noharinao tahaka ny endrikao
Anao izao tontolo izao kanefa tsy bodoinao
Anao avokoa ny olona kanefa ampanjakànao
Anao avokoa ry Ray izao tontolo izao.


Mandresy lahatra Kristy ny fitiavanao
Tomponay Hianao kanefa nampanompoinay.
Ny nanekenao hidina no nisandratanay.
Ny fahafatesana tonga fahavelomanay
Fa nomelohina Hianao mba ho fahamarinanay
Nandramanao koa ny helo mba handovanay lanitra
Mandresy lahatra Kristy ny fitiavanao.


Fanahy Masina ô, levony ny avonavonay
Iasao izahay mba hanahy an-tanandroa
Nomena anay daholo ny talenta anananay.
Tsy hiavona izahay fa ho fenoin'ny namanay
Tsy misy manana ny feno fa mifampiakina avokoa
Raha mpanompo mahatoky mifankatiava avokoa
Fanahy Masina ô, tariho sy ampio.

Attachments:
File
Download this file (Anao_avokoa.pdf)Anao_avokoa.pdf