Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

Raha misy ratram-po na azom-pahoriana hianao
Dia làlana lalovan'io mba hanefena anao
Na dia mavesatra aza tsyanariana ny finoana
Ho maivana aminao rehefa Jesoa no antsoina

Tsarovy koa fa maro no mivavaka ho anao
'Zay efa niharam-pahoriana mafy toy izao
Iray no nitokiana dia Jesoa 'lay tsy mandao
Hampody ny aizin-dava ho maraina vaovao.

Isan'andininy
Matetika, na sambany hianao
No hiaram-pitsapàna toy izao
Dia aoka hazava tsara fa misy tiany ambara
Fitiavana no anton'izao, sady efa antso ataony aminao
Ny hiovanao fo raha tsy fantatrao
Valio 'zao antso izao.


Na maloka aza ny andronao tsy mety mibaliaka
Mijery anao hatrany anie 'lay Andriamanintsika
Mahay ny zavatra rehetra izay tsy takatrao
Hampody ny aizin-dava ho maraina vaovao


Na maloka aza ny andronao tsy mety mibaliaka
Mijery anao hatrany anie 'lay Andriamanintsika
Mahay ny zavatra rehetra izay tsy takatrao
Ka manatsotra tànana'Izy ta handray anao.

Attachments:
File
Download this file (Antso_ho_anao.pdf)Antso_ho_anao.pdf