Filoha Rabe Hanta
Filoha Mpanampy Rasolomandimby Andiamaminoro
Mpitambola Jerindrainy
Mpitantsoratra Jerindrainy Julianna Aline