Nohon’ny sitrapon’Andriamanitra dia mitsangana soa aman-tsara ny Sampana Fifohazana eto Melun nanomboka tamin’ny 17 mey 2015.