Hetsika faha 15 taonan'ny fiangonana - 22 Okt 2016

Faly miarahaba ny Sampana Zavamaneno amin’ny Anaran’ny Tompo.

« Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ». Ps 122-1

Nous remercions le Seigneur d’avoir exaucé notre prière. La première fête de la musique du SZVM s’est bien passée.

Faly miarahaba ny rehetra,

Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tanteraka soa aman-tsara ny atelier SZVM / volana AVRIL 2016 izay natao tao Vaux -Le- Pénil ny sabotsy 30 avril 2016 teo.

Bonjour tout le monde,

La formation faite hier par le pasteur Marie-Angèle au SZVM était très intéressante.

"Dia hankany alitaran’Andriamanitra aho, dia ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra; ary hidera Anao amin’ny lokanga aho, ry Andriamanitra ô..." Salamo 43:4

Nohon’ny sitrapon’Andriamanitra dia mitsangana soa aman-tsara ny Sampana Zavamaneno eto Melun nanomboka tamin’ny 17 mey 2015

Antsoina ny mpitendry zavamaneno rehetra hanatrika ny fivoriamben’ny SZVM izay hatao ao @ EPUF 8 avenue Thiers 77000 Melun ny 4 oktobra ho avy izao.
Ny tanisa dinika amin’izany dia ny fandinihina sy fandaniana ny fitsipika anatin’ny sampana (règlement intérieur).