Hetsika faha 15 taonan'ny fiangonana - 22 Okt 2016

Antsoina ny mpitendry zavamaneno rehetra hanatrika ny fivoriamben’ny SZVM izay hatao ao @ EPUF 8 avenue Thiers 77000 Melun ny 4 oktobra ho avy izao.
Ny tanisa dinika amin’izany dia ny fandinihina sy fandaniana ny fitsipika anatin’ny sampana (règlement intérieur).