Hetsika faha 15 taonan'ny fiangonana - 22 Okt 2016

"Dia hankany alitaran’Andriamanitra aho, dia ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra; ary hidera Anao amin’ny lokanga aho, ry Andriamanitra ô..." Salamo 43:4


Ny Sampana Zavamaneno dia faly manasa anao hanatrika ny NOELY izay hataony ny
Alahady 27 desambra 2015 amin’ny 4 ora ao amin’ny EPU Melun 8 avenue Thiers 77000 Melun