Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny lahatsoratra efa nalefa teto amin’ny tranonkala dia indro zaraina antsika rehetra ho fanamafisana ny fanasan’izy ireo hanatrika ny "Noely 2014" hafakely.

Misaotra ny Tompo amin’ny fahasoavana rehetra arotsany.

La section Sekoly Alahady vous invite à assister à l’événement "Noel 2014".

La section et la FPMA Melun vous remercie de votre présence.

A Dieu seul la Gloire

S.A