Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Amin’izao fanomanana ny fahatsiarovana ny famangian’ny Tompo Jesoa antsika izao dia indro ireo daty Asabotsy hanaovan’ny Sampana Srekoly Alahady fianarana ireo hira sy tsianjery ho amin’ny Krismasy.

- Asabotsy 21Oktobra 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun,
- Asabotsy 28 Oktobra 2006 de 15h à 17h ao@ ERF melun,
- Asabotsy 18 Novambra 2006 de 15h à 17 h ao@ ERF Melun,
- Asabotsy 9 Décembre 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun,
- Asabotsy 16 Désembre 2006 REPETITION GENERALE ao @ Eglise

Baptiste Le Mee sur Seine de 15h à 17 h. Ankoatran’ireo fotoana ireo dia misy Alahady vitsivitsy koa atokanay hanaovana "répétition" rehefa vita ny toritenin’ny Mpitandrina.

Ny Tompo anie hanafy hery mandrakariva antsika eo am-panolokoloina ireo ondrikeliny. Landy