Tafatsangana soa amantsara ny sampana lehilahy kristianina eto amin’ny tafo FPMA Melun.

Nanatontosa ny fifidianana ny birao hitantana ry zareo tamin’ny alahady 01 volana oktobra ka lany hitondra azy Andriamatoa Rabe Edson,ary ny filoha lefitra kosa dia Andriamatoa Ramananjo Serge 

;ny mpitantam-bola kosa dia Andriamatoa Razafimandimby Jean Bruno ;voafidy hitan-tsoratra kosa Andriamatoa Andriambahoaka Fety,ary Andriamatoa Ralijaona Alban no mpitan-bola.