Faly miarahaba antsika rahalahy mpiara dia amin ny Tompo eto amin ny tafo,

Vita soamantsara noho ny fitahian Andriamanitra ny fivoriana dinidinika sy fifankalalana nentintsika lehilahy eto amin ny tafo Melun namaritra ny soridalana n ireo hetsika kasaina ho volavolaina ary indrindra ho tanterahana amin ity taona 2012 ity

Araka ny resaka nifanaovana, noho ny fandrindran asa sy fanapahan kevitra manan kery eto amin ny tafo, dia nentina notoavina tamin ny Komity ireo soritrasa ireo tamin ny Zoma 2 marsa ary mahavelombolo fa tsy nisy "voatsipaka" ny soridalan ny hetsika narosontsika na ny eo amin ny lafiny ara panahy na eo lafin ny fifandaminanana sy ny fitsipikin ny tafo. Marihina anefa fa nisy date vitsivitsy izay tsy hifanomezan-tsiny velively fa nifanojo tamin ny date ny hetsikin ny sampana hafa na ny date niveau hetsikin ny tafo manontolo izay efa eo ampandaminana azy ny tompon Andraikitra ao amin ny Komity ka hoe entina amintsika raha vao vononona izany.

Amin ny ankapobehiny izany dia afaka miroso amin ny fiomanana na ny fanantanterahana ireto hetsika ireto isika ka toa izao no visbilité azonay birao omena antsika amin izao fotoana izao :

Dates sûres Samedi 3 mars : Fiomanana participation au culte du Dimanche 11 mars (vita omaly) Dimanche 11 mars : hetsika n° 1 - participation au culte : fihirana ny hira "sambatra ny fo"

Dates, heures, contenu à confirmer Samedi 10 mars 16h30-17h30 : Fiomanana participation au culte du Dimanche 11 mars (suite) Dimanche 18 mars : Détente sportive Samedi 21 Avril na Samedi 28 Avril - 16h - 17h 30 : Etude biblique avec Pasteur Ravalitera

Dates et actions préparatoires à planifier

Ou Sortie ou autre evenement "printemps" SLK (Lundi 9 avril ?) Contribution Fêtes des Mères (Dimanche 3 juin ?) Evenement annuel SLK (entre mois de mai et juin ?) Participation SLK Alahadin ny Sampana Fêtes des Peres (Dimanche 17 juin ?) Sortie d’été SLK (juillet ?) Assemblée générale SLK : préparation et tenue de l’AG (entre septembre et novembre) Contribution au "noel des enfants et SAL" (23 décembre) Contribution aux actions inter-sampana "noel Tafo Melun" ?

Araka ny resaka nifanaovana moa dia ny laminasa entintsika hantanterahana ireo hetsika dia ny fanolorona tenan ny tsirairay amina "vaomiera" izay atsangana ho mpandrindra sy mpanatateraka ny hetsika voalaza ireo ka ny faniriana dia ny tsirauray dia mba samy ho tompon andraikitra sy handray anjara amina vaomiera 3 fara faharatsiny. Manentana antsika izany izahay birao mba hi-contacter ny iray aminay 3 mirahalahy na directement, na an-telephone na par mail ahafahantsika mi-démarrer araka izay azo atao ny actions préparatoires rehetra.

Koa dia apetrantsika eo ampelatanan Andriamanitra izany ny fahantanterahantsika ireo hetsika rehetra ireo. Mirary soa. Ny birao SLK