Ny sampana SLK naka sary tao aorianan'ny fanompoam-pivavahana, ary avy nandray fanomezana avy amin'ny Sampana Sekoly Alahady sy ny Sampana Vehivavy Kristiana eto amin'ny tafo, noho ny fetin'ny Ray.