Dia mbola faly miarahaba antsika rahalahy mpiara dia amin ny Tompo eto aminy FPMA Melun

Eto amboalohany aloha dia miara misaotra an Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ny maro amin ireo hetsika izay nokasaintsika.


Misaotra anareo mpikambana tsy an kanavaka koa izahay mpandrindra raha namaly ny antso ianareo ka tontosa soamantsara ny fanomanana sy ny fanolorana ny cadeau fête des mères. Nizotra tsara mihaotra ny vinavina ny fizarana ary ho fampahalalana dia mbola misy eo 15/20 eo ny cadeau nomanina ka mbola maintsy hatolotra amin ireo izay mbola tsy nahazo.

Manentana antsika izany hampahalala anay mpandrindra raha toa ka fantatrareo fa misy Andriambavilanitra sendra hadino.

Farany manaraotra izao ihany koa izahay manentana antsika hiezaka handoa ny cotisation ary hamerina ny fiche d'adhésion araka izay mety amin ny tsirairay.

Manaraka izany araka ny mety ho efa fantantry ny maro amintsika dia fankalazana ny fetin ny Ray maneran tana aminy Alahady izao ary indrindra araka ny fifandaminana eto amin ny Tafo dia anjaran ny SLK ny mitarika ny culte miaraka amin i Pasteur

Hanomanana izany ary ho fampahafantarana antsika dia dia izao no vinaviana ny fandraisantsika anjara

+Fitaritana ny fotoampivavahana miaraka amin i Pasteur (Filohan ny sampana)

+Famakiana soratra masina (olona 2 fara faha keliny)

+Fitantazana ny rakitra (olona 2 fara faha keliny)

+Vavaka (3 fara faha keliny)

+Fanatanterahana hira 1 eo am pamaranana ny fotoana/miankina aminy fandaminana apetrak i Pasteur (iska rehetra)

Hatreto izany aloha dia manentana antsika rehetra zay tere panahy handray anjara mba tsy hisalasala hi contacter anay mpandrindra

Marihina fa mety hiova kely reo teboka eo ambony ireo ka aza adino ny mijery ny sms hi finaliser ntsika ny fandaminana rehetra

Dia mbola mamerina ny fisaorana sy fampaherezana antsika rehetra, ary ho an'Andriamanitra irery ny haja sy ny voninahitra

Hubert/Ny Birao SLK