Birao mpandrindra ny SLK Fpma Melun 2016-2018

(Assemblée Générale 6 décembre 2015)

 

Président(Filoha)                       : Hubert Randrianajaina

Secrétaire(mpitan-tsoratra)       : Andriamaminoro Rasolomandimby

Mpitantam-bola (Gestionnaire)  : Camille Radavidason

Mpitam-bola (Trésorier)             :    Rojo Rakotondrianasolo