Antsoina ny SVK hanatrika ny fivoriambe hatao ny 25/10/15 ao @ EPU Melun, 8 avenue Thiers 77000 Melun ao arianan’ny fanompoam-pivavahan.
Ny tanisa dinika amin’izany dia ny tetik’asa rehetra miandry.

"Ary hanareo raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny
fiangonana no tadiavo indrindra
" I kor 14 - 12

Miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo

Antsoina isika SVK hanatrika ny fivoriam-be hatao ny asabotsy 5 martsa amin'ny 2
ora ao an-tokantranon-dRtoa Sandra Rakotomalala, 365 av Jean Jaurès 77190
Dammarie les Lys.

ALAHADY 12 MARS 2006 Alahady Faharoa amin’ny Karemy Alahadin’ny SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA


Gen 22 :1-19 ; Rom 8 :31-39 ; Marka 9 :2-10 NY VEHIVAVY MANOLOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Vavaka

Fankalazana ny Tsingerintaona fahadimin’ny Sampana Iraisana SVK ao amin’ny FPMA izay natao tao amin’ny Maison de quartiers des Linandes – Place Les Linandes 95000 Cergy tamin’ny 15 oktobra 2011

Ny SVK nasionaly dia nahatonga « calendrier 2007 » mba hamidy @ rehetra izay manam-pikasana ny hanana izany @ vidiny 4€.Izany no hatao dia ho entina manampy ny sarandalan’ireo ao @ Biraon’ny sampana manatrika ny fivoriana isan-karazany hatrehin’izy ireo.Izay mila dia manantona ny tompon’andraikitra ao @ Sampana.

Sampana vehivavy Kristianina Melun"Ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin’ny fitafiana... amin’ny asa tsara, araka izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin’Andriamanitra." I Timoty 2:9-10 TAKARIVA FIHOBIANA ny 28 aprily 2007 @ 7 ora sasany harivaHotronon’ireo sampan’ny Fiangonana : 

Nohon’ny tsy fananan’ny sampana Filoha dia handroso amin’ny fifidianana izay olona hafaka handray izany andraikitra izany ny Sampana Vehivavy Kristiana ny :
- Alahady 13 Juin 2010
- ao amin’ny ERF, 8 av Thiers 77000 Melun
- ao aorian’ny fanompoham-pivavahana.

“ Ny Noely dia fankalazan-tsika ny nahatogavan’Ilay Mesia.Fety hifandrimbonan’ny fianakaviana. Koa amin’ny maha Reny ny SVK dia manotrona ireo zanany ao @ SSA sy STK izy ireo ny alahady 17 desambra 2006 amin’ny alalan’ny “Marché de Noël” izay efa fanaony isan-taona.