Antsoina ny SVK hanatrika ny fivoriambe hatao ny 25/10/15 ao @ EPU Melun, 8 avenue Thiers 77000 Melun ao arianan’ny fanompoam-pivavahan.
Ny tanisa dinika amin’izany dia ny tetik’asa rehetra miandry.