Nohon’ny tsy fananan’ny sampana Filoha dia handroso amin’ny fifidianana izay olona hafaka handray izany andraikitra izany ny Sampana Vehivavy Kristiana ny :
- Alahady 13 Juin 2010
- ao amin’ny ERF, 8 av Thiers 77000 Melun
- ao aorian’ny fanompoham-pivavahana.