Ny SVK nasionaly dia nahatonga « calendrier 2007 » mba hamidy @ rehetra izay manam-pikasana ny hanana izany @ vidiny 4€.Izany no hatao dia ho entina manampy ny sarandalan’ireo ao @ Biraon’ny sampana manatrika ny fivoriana isan-karazany hatrehin’izy ireo.Izay mila dia manantona ny tompon’andraikitra ao @ Sampana.

Misy ihany koa tee-shirt hamidy @ SVK rehetra @ vidiny 7€ izay hirina ny hananan’ny rehetra azy @ fihaonam-ben’ny SVK .Io indray dia misoratra anarana izany mila fa tsy mbola eto am-pelantanako.

Koa dia manentana antsika mianakavy mba samy hanome ny anjara birikiny avy ho fampandrosoana ny asan’ny Tompo.

Fisaorana sahady ny hatolotra @ anaran’ny SVK Nasionaly