“ Ny Noely dia fankalazan-tsika ny nahatogavan’Ilay Mesia.Fety hifandrimbonan’ny fianakaviana. Koa amin’ny maha Reny ny SVK dia manotrona ireo zanany ao @ SSA sy STK izy ireo ny alahady 17 desambra 2006 amin’ny alalan’ny “Marché de Noël” izay efa fanaony isan-taona.