"Ary hanareo raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny
fiangonana no tadiavo indrindra
" I kor 14 - 12

Miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo

Antsoina isika SVK hanatrika ny fivoriam-be hatao ny asabotsy 5 martsa amin'ny 2
ora ao an-tokantranon-dRtoa Sandra Rakotomalala, 365 av Jean Jaurès 77190
Dammarie les Lys.

Tanisa dinika : Soritr'asa 2016/2017, toe-bola ; fehim-pihavanana,ireo asa
miandry
Fanomanana ny alahadin'ny Sampana SVk ny 13 martsa

Ity no fiantsoana faha 3

Hivarotra barquettes isika ny 13 martsa hanatevenana ny kitapom-bolan'ny
sampana.

Halefa amin'ny mailaka ny andinidininy, ary hifandray an-telefaonina amin'ny
mpikambana ny birao amin'ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay

Amin'ny anaran'ny birao SVK