Ry havana,
 
Miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo!
 
Ny fanompoam-pivavahana  eto @ FPMA MELUN, dia ny
 
 
Alahady 16 mey 2021
@ 10 ora sy sasany 
Eglise Adventiste
69, avenue du Maréchal Foch
77190 DAMMARIE LES LYS
 
Hiatrika ny fivoriam-be ny mpandray ny fanasan'ny Tompo ny tafo FPMA Melun ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana.
Antsoina isika rehetra mpandray ny fanasan'ny Tompo eto amin'ny tafo FPMA Melun hanatanteraka ny adidy masina nankinin'ny Tompo amintsika.
 
Ireto ny  tenin'ny Tompo notsongain'i Pasitera RAKOTOARIMANGA Marc hanankinana izany fivoriambe izany  :
 
《 Haleloia; Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika; Eny, mamy sady mendrika ny fiderana 》Sal 147.1 

 

Ry havana,
 
Miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo!
 
Ny fanompoam-pivavahana  eto @ FPMA MELUN, dia ny
 
 
Alahady 02 mey 2021
@ 10 ora sy sasany 
Eglise Adventiste
69, avenue du Maréchal Foch
77190 DAMMARIE LES LYS