Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

Filoha: RABENASOLO Samson

Filoha Mpanampy : RAJAONSON Maminiaina Jacquis

Mpitambola : RATSIMBAZAFY Lilia

Mpitantambola : RALAMBO Elisa

Mpitantsoratra : RAMANANTOANINA Patricia

                       RAZAKARISOA Hantamalala

Vaomieran'ny enti-manana :

Filoha: RAKOTONJANAHARY Rondromalala Panoel

Mpitantsoratra: RADAVIDASON Lantonirina

Vaomieran'ny ara-panahy :

Filoha: RAJAONSON Lalasoa

Mpitantsoratra: RANDRIHARISON Jean Marc

Vaomieran'ny serasera:

Filoha: RABARISOA Lalasoa 

             RAMANANTOANINA Hervé

Mpitantsoratra: RAFANOMEZANTSOA Tsilavina

Vaomieran'ny Fanarahamaso ny Asa :

Filoha: RATSIMBAZAFY Dina

Mpitantsoratra: RAFANOMEZANTSOA Manitra

Vaomieran'ny Sonorisation :

Filoha: RADAVIDASON  Camille

Mpitantsoratra: RANDRIAMANANTSOA Romule

Vaomieran'ny Logistique :

Filoha: RAKOTONJANAHARY Andrianaivo

Mpitantsoratra: RANDRIANASOLO Guy

Sampana Vehivavy Kristiana

Filoha : ANDRAMAHATANA Bodo

Filoha mpanampy: RAKOTOMALALA Sandra

Mpitantsoratra: RAHARISOA Nirina

Mpitambola: MAROMISA Hasina

Mpitantambola: RABENASOLO Marthe

 

Sampana Lehilahy Kristiana

Filoha : RAHAROLAHY Tsiry

Filoha mpanampy : RADAVIDASON Camille

Mpitam-bola : RAKOTONDRIANASOLO Rojo

Mpitan-tsoratra : RAMANANTOANINA Rivo

 

Sampana Antoko mpihira

Filoha: RATSIMBAZAFY Lilia

Mpitam-bola: RAKOTONJANAHARY Rondro

Mpitantam-bola: RASOLOFONIANA Harijaona

Mpitantsoratra: RABARISOA Lalasoa

 

Sampana Tanora Kristiana

Filoha : CLAPET Carene

Filoha mpanampy : RAMANANTOANINA Carl

Mpitantsoratra : RAMBOA Hir'Aina

Mpitam-bola: RAFANOMEZANTSOA Tantely

Mpitantam-bola: RADAVIDASON Maeva

 

Sampana Sekoly Alahady

Filoha: Andoniaina

Mpitantsoratra : RABE Hanta

Mpitam-bola :  LENFANT Ravaka

 

Sampana Zava-maneno

Filoha : RAMANANTOANINA Rivo

 

Sampana Fifohazana

Filoha: RABE Hantanirina

Filoha mpanampy : RAVELOJAONA Bako

Mpitantsoratra : Aline JERINDRAINY

Mpitam-bola : JERINDRAINY