Ekena ny olona miroso amin’ny fanatonana ny Sakramenta Masina.
- Manaraka fiofanana mandritra ny herintaona izy sy mahavita tanteraka izany
- Raha hafa finoana ny olona miroso amin’ny fanatonana ny Sakramenta Masina dia manao fiofanana amboniny izy.
- Ny pentekosta no andro hanatanterahana ny fandraisana ny Katekomenina.
FAMAKAFAKANA

FANAMASINANA MARIAZY

Ny olona, lahy sy vavy, mangataka ny hitsofan-drano ao am-piangonana ny fanambadiany dia tsy maintsy vita soratra ara-dalàna eo anatrehan’ny Fanjakana. Mitondra ny taratasy fanamarinana an’izany izy eo anivon’ny Fiangonana.

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY
EGLISE PROTESTANTE MALGACHE EN FRANCE

- Ny fiangonana dia manatanteraka batisa ny zaza atolotry ny Ray aman-dReniny ; misy dinidinika hataon’ny Mpitandrina amin’ireo Ray aman-dReny niteraka ny zaza momba ny sakramenta ny Batisa.
- Tsy maintsy mpandray fanas