Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

FANAMASINANA MARIAZY

Ny olona, lahy sy vavy, mangataka ny hitsofan-drano ao am-piangonana ny fanambadiany dia tsy maintsy vita soratra ara-dalàna eo anatrehan’ny Fanjakana. Mitondra ny taratasy fanamarinana an’izany izy eo anivon’ny Fiangonana.

- Mihaona amin’ny mpitandrina

- Antsoina in-telo ao am-piangonana ary haseho amin’ny fiangonana amin’ny fiantsoana faha-telo farany.

- * Raha misy mpivady tsy mitovy foto-pinoana dia ilàna fankatoavana avy amin’ny mpiandraikitra ny fiangonana niaviny. Raha misy olona tsy afaka manome izany fanamarinana izany dia manao fanekena izy fa hanaraka ny foto-pinoan’ny fiangonana manatanteraka ny fitsofan-drano ny fanambadiany.

FAMAKAFAKANA

(Fenoina ary haverina 1 volana alohan’ny andro handraisana)

ANARANA SY FANAMPIN’ANARANA

Andriamatoa :.............................................................................................. ................... ............................................................................
Vita batisa : eny sa tsia

Mpandray fanasan’ny Tompo : eny sa tsia

Finoana* :...............................
Ramatoa :................................................................................................... ....................................................................................................

Vita batisa : eny sa tsia Mpandray fanasan’ny Tompo : eny sa tsia

Finoana* : ...............................

Adiresy :.................................................................................................. ..............................................................................................
Telefonina (raha azo atao) :.........................

Fiangonana niaviana teo aloha :..........................................................................

Ireo vavolombelona : .................................................................................... ............
........................................................................ ............
........................................................................ ................................................................................... .............
........................................................................ .......................................................................................

Daty : .................................

Attachments:
File
Download this file (Fanamasinana fanambadiana.pdf)Fanamasinana fanambadiana