Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY
EGLISE PROTESTANTE MALGACHE EN FRANCE

- Ny fiangonana dia manatanteraka batisa ny zaza atolotry ny Ray aman-dReniny ; misy dinidinika hataon’ny Mpitandrina amin’ireo Ray aman-dReny niteraka ny zaza momba ny sakramenta ny Batisa.
- Tsy maintsy mpandray fanas

an’ny Tompo ny iray amin’ny ray aman-drenin’ny zaza.

- Ho an’ireo Ray aman-dReny izay mbola tsy mpandray ny fanasan’ny Tompo dia manao dinidinika miaraka amin’ny Mpitandrina ; iray volana mialoha ny andro hanaovana ny batisa.
- Manao batisa ny olon-dehibe koa ny fiangonana.

- FAMAKAFAKANA

(Fenoina ary haverina 1 volana alohan’ny andro hanaovana ny batisa)

ANARANA SY FANAMPIN’ANARANA

Zaza :............................................................................................. .............................................................................................

Ray :................................................................................................. Reny :.................................................................................................

Adiresy :............................................................................................

.............................................................................................

Fiangonana niaviana teo aloha :....................................................................

Telefonina (raha azo atao) :..............................

Mpiantoka : ................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

Daty :......................

Attachments:
File
Download this file (Batisa.pdf)Batisa