Mamiko Loatra

Fa mamiko loatra ny akaikinao,
Ka satriko foana ho anilanao;
Ry Tompo Jehovah, Fitiavana soa;
Nampihavana anay ho tena iray.
Fa sambatra loatra ny natsanganao,
Ho zanaka mendrika ny Anaranao;
Tsy misy ahiahy, ny manana Anao;
Taranaka mino sy olom-baovao.

1- FIFANINANA LOGO

Faly miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo,
Noho ny fitahian'ny Tompo dia vita soamantsara ny fifaninanana logo tamin'ny alahady 3
aprily teo.
Fisaorana feno no atolotra ireo mpifaninana rehetra, ary koa antsika mpiangona nandray
anjara tamin'ny fifidianana.