Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

Mamiko Loatra

Fa mamiko loatra ny akaikinao,
Ka satriko foana ho anilanao;
Ry Tompo Jehovah, Fitiavana soa;
Nampihavana anay ho tena iray.
Fa sambatra loatra ny natsanganao,
Ho zanaka mendrika ny Anaranao;
Tsy misy ahiahy, ny manana Anao;
Taranaka mino sy olom-baovao.

Finoana iray, Fiangonan’iray,
Firaisana mamy no indro iainanay,
Ny andro Jobily, Ilay Andronao
Isaorana Tompo, Isaorana Ianao.
Ny fiangonanao, hiantàna Aminao,
Ho eo an-tànanao, Ianao ho Mpiahy;
Ny fiainanay mino, ho tantananao,
Ny firaisanay  mpino, ho tsinjovinao.
 
Isan'andininy

Ka faly aho raha hoy izy ireo tamiko
Handeha isika ho any an-tranon'i Jehovah
Hifaly tokoa, hidera ao am-po
Isaorana Tompo, Isaorana Hianao


Hira faneva faha 15 taonan'ny fiangonana FPMA Melun
Tonony sy feony : Rija RAMANANTOANINA