Alakamisy masina

Manasa antsika amin'ny fanompom-pivavahana ny 11 Avril  Alakamisy Masina manomboka amin'ny 20h30 izay atao ao amin'nyEglise Advantiste Dammarie les  Lys 77190. 

Indro hampitaina amintsika ny Fandaharan’ny Radio Vatsy FPMA izay azontsika henoina tsy tapaka ao amin’ny http://fpma.net/radio

FPMA Foibe : http://fpma.net

Radio FPMA Vatsy : http://fpma.net/radio/

Baiboly : http://baiboly.org

Fpma Cergy : http://fpma-cergy.fr/

Fpma Fihobiana : http://www.fpmafihobiana.org/

Fpma Orléans : http://fpma-orleans.org/index.php

Fpma Ivry Famonjena : http://www.fpma-ivryfamonjena.net/tranonkala.php

Fpma Grands-Champs : http://www.fpma-paris-grands-champs.org/

Misaotra anie Andriamanitra izay nampiray antsika, ka nahatonga antsika ho tanteraka sy ho tsy manan-tsiny eo anatrehany amin’ny fisehoanay amin’ny voninahitra. Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay raha afaka mifandray aminareo tsirairay avy noho ny fahasoavany izay miasa amintsika na amin’ny fotoana inona na amin’ny toerana aiza, eny fa na dia amin’ny sehatra tahaka itony aza.

Natao ary izao mba hahafahantsika mifandray bebe kokoa sy hifampaherezantsika, ary indrindra indrindra hifampandrosoantsika amin’ny asa tsara araka ny teny ao amin’ny Hebreo 10:24 hoe :"ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ;"

Koa inoana fa fitaovana iray ity mba hahafahantsika mivelatra bebe kokoa hatrany ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra.Ho Azy irery ihany anie ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra.

Ny Mpitandrina