Fitsangatsangànan'ny fiangonana
Fetim-piangonana 28 novambra 2015

Mamerina ny arahaba antsika mpiara-dia ato amin'ny Tompo,

Indro ampitaina amin-tsika etsy ambany ny fitsangatsanganana tanterahin'ny V3M. Izany no hatao dia ho entina hamatsiana ny "Projet ny Pasteur Matihanina"

Fivoriambe tsy ara-potoana

Vita soamantsara ny fivoriambe tsy ara-potoana nananganana ireo zana-baomiera samihafa ao anatin’ny V3M. Isaorantsika an’Andriamanitra lehibe izany dingana vaovao nirosoantsika izany.