Fitsangatsangànan'ny fiangonana
Fetim-piangonana 28 novambra 2015

Ny fiangonana FPMA Melun dia manasa anao hanotrona ny fetim-piangonana izay karakarainy ny 28 oktôbra izao manomboka amin'nt 5 ora hariva ao amin'ny 2 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle - 91200 Athis-Mons