Culte tous les dimanches, à partir de 10:30, au 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys
Fanompoam-pivavahana nandritry ny lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Lasim-piangonana 10-11 jona 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017
Fetim-piangonana 28 oktôbra 2017

Tafo FPMA Melun

- Filoha : RABENASOLO Samson
- Filoha mpanampy : RAJAONSON Jacquis
- Mpitam-bola : RAKOTOMANANA Rahelimihajamanitrarivo Andrianasolo
- Mpitantam-bola : RAKOTOBE Lanto
- Mpitantsoratra : RATSIMBAZAFY Lilia
- Mpitantsoratra : RAKOTONJANAHARY Andrianaivo

- Vaomieran’ny enti-manana : RABE Hantanirina
- Vaomieran’ny ara-panahy : RAKOTOBE Nirina
- Vaomieran’ny V3M: RABENASOLO Marthe
- Vaomieran’ny serasera: RABE Edson

Sampana Vehivavy Kristiana :
- Filoha : RAMANANTOANINA Patricia
- Filoha mpanampy: RAJAONSON Lalasoa
- Mpitantsoratra: RABE Hanta
- Mpitambola: RAZANAMPARANY Antsa
- Mpitatambola: DERARISOA Honinjanahary
- Mpanolontsaina: ANDRIAMAHATANA Bodo

Sampana Lehilahy Kristiana :
- Filoha : RANDRIANAJAINA Hubert
- Mpitam-bola : RANARISOA Nivoary
- Mpitantam-bola: RAKOTOVAO Dolynirina
- Mpitan-tsoratra : RASOLOFONIAINA Harijaona

Sampana Antoko mpihira :
- Mpandrindra: RAMBELOSON Hajatiana
- Mpampianatra hira: RANDRIANARIVONY Hoby
- Mpitam-bola: RABARISOA Lalasoaniaina
- Mpitantam-bola: RAMBELOSON Tatamo
- Mpitantsoratra: RAKOTOVAO Voahirana

Sampana Tanora Kristiana :
- Filoha : RAMANANTOANINA Hervé
- Filoha mpanampy : RAMANANTOANINA Joëlle
- Mpitantsoratra : RAMBELOSON Irina
- Mpitam-bola: RAJAONSON Tandrify
- Mpitantam-bola: RAKOTONANDRIANINA Armelle

Sampana Sekoly Alahady :
- Filoha: RAKOTONJANAHARY Rondromalala Panoel
- Mpitantsoratra : RANARISOA Hanitry ny Lys
- Mpitam-bola : RAKOTOBE Nirina

Sampana zava-maneno :
- Filoha: : RANDRIAMANANA Noromalala
- Mpiandraikitra mozika : RANDRIANARIVONY Hoby
- Mpiandraikitra mozika : RATSIMBAZAFY Dina
- Mpitantsoratra : RAJAONSON Tendry
- Mitam-bola : RASOLOFONIAINA Naina

Sampana fifohazana :
- Filoha: RAJAONSON Lalasoa
- Filoha mpanampy : RANARISOA Nivoary
- Mpitantsoratra : RABE Hantanirina
- Mpitam-bola : RABE Edson