Ny fandalinana ny Soratra Masina "Etude Biblique" fanao isakin’ny alahady voalohan’ny volana dia ho tanterahana ny Alahady 3 aprily 2011 amin’ny 10 ora hatramin’ny 12 ora ao amin’ny centre Le Rocheton.

Tongava maro fa ny Tompo hampahery sy hitari-dalana amin’ny Teniny