Fampianarana soratra masina 23 febroary

Mitohy ny fandalinana Baiboly ka ny momba ny finoana no ho raisintsika amin’izany, ka ny Hebreo toko faha 11 no harahina.

Ny ho raisina voalohany dia ny finoan’i Noa sy Abrahama (Genesisy 6 - 12 sns), ho tohizana @ Mosesy sy Josoa

Izay te handray anjara amin’izany dia angatahana hanatona ny vaomieran’ny ara-panahy, Ramatoa Nirina Rakotobe

Ao amin’ny Chapelle Saint-François, 16 rue Paul Valéry (quartier de l’Almont) no hanaovana izany ny alahady 23 febroary manomboka amin’ny 4 ora

Ny mpitandrina ANDRIANALY-RATAVAO Pascaline