Araka ny efa fantan-tsika dia mitohy hatrany ny fianarana ny tenin’ny Soratra Masina. Izany dia hatao ny Zoma faha-2 sy faha-4 ny volana.
Ny nohalalinin-tsika tamin’ny 23 aprily 2010 dia:
- 1° Ny olombelona noharian’Andriamanitra tahaka ny endriny ary lahy sy vavy no nanaovany azy
- 2° Nahazo tsodrano avy amin’Andriamanitra satria tompon’andraikitra amin’ny tontolo hiainany

Ny Fandalinana Soratra Masina manaraka dia ny zoma 28 Mey 2010 amin’ny 9 ora alina. Ny toerana :Centre Le Rocheton.
==> Ny ho dinihin-tsika manaraka dia ny FITIAVANA sy ny FAHAFAHANA.