Indro HAFATRA PASTORALY sy SOSOKEVITRA PROGRAMA IOMBONANA avy amin’ny “ Past Synodaly Jean RAVALITERA Filohan’ny FPMA “ amin’izao PASKA 2010 izao.