Indro HAFATRA PASTORALY avy amin’ny “ Past Synodaly Jean RAVALITERA Filohan’ny FPMA “ amin’izao PENTEKOSTA 2010 izao