"Aoka ho hazonintsika mafy ilay fanantenana tsy hihozongozonany"... Heb 10.23

Rojom-bavaka isa-maraina amin’ny 7 ora sy ny hariva amin’ny 7 ora ihany koa, miombom-bavaka isika rehetra mandritra ny 5 minitra mandritr’izao herinandro hikarakarana ny vokatra izao.

THT daholo. Nirina