" Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo ; Jehovah hamonjy azy amin’ny andro fahoriana"( Salamo 41:1)